Sigrid Ina Simonsen Sigrid Ina Simonsen. Foto: Moment Studio

Fortsatt stort kompetansebehov i nord

Publisert

NHO gjennomfører en årlig kartlegging av kompetansebehovet blant medlemsbedrifter. Kompetansebarometeret for 2023 viser at det fortsatt er et stort kompetansegap i næringslivet.

Til tross for at vi er inne i usikre tider, der bedrifter opplever svakere lønnsomhet og redusert etterspørsel, ser vi at bedriftene fortsatt har et stort udekket kompetansebehov. 71 % av bedriftene i Troms, Finnmark og Svalbard sier at de har udekket kompetansebehov i noen eller stor grad.  

  • Kompetansebarometeret for 2023 viser at bedrifter i nord har størst udekket kompetansebehov i landet. Dette får konsekvenser som tap av kunder eller markedsandeler, eller har de har utsatt, eller i verste fall skrinlagt, en utvidelse av virksomheten, sier regiondirektør i NHO Arktis, Sigrid Ina Simonsen. Næringslivet har behov for et bedre tilbud for etter- og videreutdanning, som både ivaretar etterspurt kompetanse på lang sikt, men også akutte kompetansebehov, og gjerne tilbud som kan kombineres med å være i jobb.  

Behov for styrket innsats i fagskolesektoren 

Som tidligere viser også årets undersøkelse at videregående opplæring med yrkesfaglig utdanning er det som er mest etterspurt blant bedriftene. Deretter følger høyere yrkesfaglig utdanning. I nord oppgir flest bedrifter å ha et udekket behov for kompetanse innen ingeniør- og tekniske fag, håndverksfag, IKT, og informasjon og kommunikasjon. Bedrifter i NHO Arktis skiller seg også fra landet for øvrig når det kommer til udekket behov innenfor primærnæringene. Her oppgir 13% at de har et udekket behov.  

  • Først og fremst må vi jobbe for at flere velger yrkesfag, for her er det jobber å få for våre unge, sier Simonsen. Vi i NHO mener at utdanningssystemet i større grad må dimensjoneres etter arbeidslivets behov og arbeidslivsrelevansen i utdanningene må styrke. For å bedre dimensjoneringen av utdanningssystemet så må regjeringen levere på sin egen plan til opptrapping for fagskolesektoren, og fagskolen må vokse i tråd med det næringslivet etterspør av kompetanse, mener Simonsen.  I tillegg mener vi at effektive lærligklausuler i offentlige anskaffelser og at skolene har riktig utstyr og samarbeider med næringslivet er viktig for å motvirke mangelen på fagfolk.  

Kunstig intelligens 

Kompetansebarometeret inneholder for første gang spørsmål knyttet til kunstig intelligens. 44 % av bedriftene i Troms, Finnmark og Svalbard mener kunstig intelligens (KI) vil være viktig for fremtidig vekst og konkurranseevne, og 46% tror KI vil endre arbeidsoppgavene i bedriften. Dette står i kontrast til at nesten 7 av 10 bedrifter mangler kompetanse for å kunne ta i bruk denne type teknologi og løsninger.  

  • Vi ser allerede at næringslivet har stort behov for IKT-kompetanse, og dette behovet vil øke ettersom KI implementeres hos bedrifter. For å dekke opp dette behovet må vi ha satsing i alle utdanningsnivåer, fra grunnutdanning, studieløp og etter- og videreutdanning. Både universitet og fagskoler må tilby studieplasser innen teknologi og KI. For næringslivet er det viktig at utdanningstilbudene er fleksible og modulbaserte, på denne måten vil det være tilgjengelig som etter- og videreutdanningstilbud uansett hvor du måtte befinne deg i landet, avslutter Simonsen. 

Les hele rapporten her.