NHO-undersøkelse: det lugger litt på starten av året

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

Tre av fire bedrifter i Innlandet sier at den generelle markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende. For pandemiens hardest rammede fortsetter nedturene. Innen reiselivet og service og handel, melder hhv. seks av ti og en av fire om en dårlig markedssituasjon. – Dette viser at smittevernstiltakene gir høyst ulik markedssituasjon for bedriftene i Innlandet, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

Tre av fire bedrifter i Innlandet sier at den generelle markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende. For pandemiens hardest rammede fortsetter nedturene. Innen reiselivet og service og handel, melder hhv. seks av ti og en av fire om en dårlig markedssituasjon. – Dette viser at smittevernstiltakene gir høyst ulik markedssituasjon for bedriftene i Innlandet, sier regiondirektør Jon Kristiansen.

Undersøkelsen er tatt opp 5-10. januar, og er utført blant NHO Innlandets medlemsbedrifter. Det er stor variasjon i årets første medlemsundersøkelse.

Hovedtall fra bedriftene i Innlandet

  • Tre av fire sier at den generelle markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende. Tilbakemeldingen er omtrent den samme som i desember. Aller best er markedssituasjonen i bygg- og anleggsbransjen og i industrien. Dårligst er den generelle markedssituasjonen i reiselivet og innen service og handel, hvor hhv. seks av ti og en av fire melder om en dårlig markedssituasjon.              

                                                                                                                

  • To av tre mener markedsutsiktene for de neste seks månedene er uendret eller bedre. Dette er betydelig opp fra undersøkelsen i desember. Optimismen er størst innen bygg og anlegg og innen industrien, hvor hhv. 21 prosent og 28 prosent melder om bedre markedsutsikter. Lavest er den i reiselivet og innen service og handel, hvor hhv. 54 prosent og 31 prosent melder om dårligere markedsutsikter.

 

  • Konkursrisikoen er omtrent den samme som i desember. Fortsatt melder hhv. fire av ti reiselivsbedrifter og en av fem service og handelsbedrifter at det er en reel fare for å gå konkurs.
  • En av fire reiselivsbedrifter har permittert ansatte de siste ukene, mens i desember var dette tallet 11 prosent.
  • Tre av ti bedrifter sier det kan det bli aktuelt å permittere ansatte om kort tid som følge av problemer knyttet til koronaviruset. Innen reiselivet melder hele seks av ti at det er aktuelt.                                                                                                                         
  • Halvparten av bedriftene som kvalifiserer til lønnsstøtte gjennom redusert omsetning på mer enn 25 prosent, oppgir at de vil søke om lønnsstøtte for desember. De som ikke vil søke, oppgir flere årsaker for dette. Både at støtten er for lav, eller de er usikre på hva de får, kostnadene ved å søke er for store og at man ikke har noe meningsfylt å bruke arbeidskraften til eller man ikke ønsker å beholde alle på jobb.

Stor variasjon for bedriftene i Innlandet

Smittevernbegrensingene gir høyst ulik markedssituasjon for bedriftene i Innlandet. Tre av fire bedrifter sier at den generelle markedssituasjonen er god eller tilfredsstillende og nesten like mange sier den vil fortsette å være de i de kommende seks måneder.

– Dette er bra for de som er på god glid inn i det nye året, likevel er det tydelig at dette ikke gjelder alle, sier Kristiansen, og fortsetter:

- For pandemiens hardest rammede fortsetter nedturene. Innen reiselivet og service og handel, melder hhv. seks av ti og en av fire om en dårlig markedssituasjon. I disse to næringene melder hhv. 54 prosent og 31 prosent om dårligere markedsutsikter. Seks av ti bedrifter innen reiselivet sier det kan bli aktuelt å permittere ansatte om kort tid. Smitteverntiltakene slår altså skjevt ut, og de er de som allerede har det tøffest som opplever at det lugger på vei inn i det nye året.

-Det er bra at mange av bedriftene bruker lønnsstøtten. Halvparten av de bedriftene som kvalifiserer til lønnsstøtte oppgir at de vil søke om lønnsstøtte for desember. Likevel er det over 600 permitteringsvarsler (NAV) ute hos arbeidstagere i Innlandet. Det viser at situasjonen er svært usikker. Det er derfor fortsatt behov for forutsigbarhet i kompensasjonsordningene og tiltak som kan bidra til å holde samfunnet åpent, avslutter Kristiansen.

Nettsiden med økonomiske nøkkeltall vil oppdateres innen onsdag kl 10.00.

https://www.nho.no/analyse/nokkeltall-for-norsk-naringsliv/