Hvordan sikre nok strøm til næringslivet?

18. mar 2024, kl. 07.30–10.00
Påmelding Harmonie arena Sandefjord Gratis
Frokostmøte Kraftløftet NHO LO Næringsforeningene

Foto: NHO

Mandag 18. mars inviteres du til møte hvor økt krafttilgang for næringslivet i regionen vår er tema.

Det innmeldte kraftbehovet til nettselskapene tilsvarer 2 – 3 ganger dagens forbruk i regionen. Uten økt tilgang går vi raskt mot et kraftunderskudd hvor konkurransekraft, arbeidsplassvekst og klimaomstilling settes på spill. Hvilke tiltak kan løfte oss ut av kraftkrisen? Gode rammebetingelser er avgjørende for det grønne skiftet.

En ny rapport om energisituasjonen i Vestfold og Telemark har nylig blitt presentert, og den viser at vi styrer mot et regionalt kraftunderskudd. Dette er en bekymringsfull utvikling som kan få store konsekvenser for industrien vår og våre muligheter til å skape nye arbeidsplasser samtidig som vi reduserer klimagassutslippene. 

Program:
Registrering, mingling og kaffe fra kl 07.30. Faglig program starter kl 08.00.

  • Velkommen v/Irene Bordier Haukedal, regionleder LO, Kristin Saga, regiondirektør NHO og Ingebjørg Tollnes, daglig leder Sandefjord Næringsforening 
  • Kommunene og departementets rolle i Kraftløftet v/Terje Aasland, Energiminister
  • Kraftkrisen - en alvorlig utfordring v/Sverre Gotaas, adm. direktør, Herøya Industripark og medlem av energikommisjonen
  • Lokale bedrifters kraftbehov for videre utvikling: Dag Freddy Henriksen, Matbørsen
  • Pause
  • Rammebetingelser for energiselskapene v/Jens Bjørn Staff, konsernsjef, Skagerak Energi
  • Mulig ny fornybar kraftproduksjon i Sandefjord og Tønsberg v/Gaute Tjensvoll, teknisk sjef Fred. Olsen Renewables
  • Hva kan hver enkelt gjøre og hva kan næringslivet gjøre selv? Panelsamtale m/Terje Aasland (Ap), Lene Westgaard-Halle (H), Jørn Inge Næss (FrP) og Hans Monsebakken (Everzinc)
  • Oppsummering v/Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord 

Konferansier: Unni Strømstad, kommunikasjonssjef, NHO

Velkommen!

Du får blant annet høre:

Terje Aasland er Energiminister i Jonas Gahr Støres regjering siden 7. mars 2022. Han ble innvalgt på Stortinget fra Telemark i 2005. Aasland har bakgrunn som energimontør og tillitsvalgt i fagbevegelsen.

Sverre Gotaas, MSc fra NTNU (tidligere NTH), har i de siste fem årene ledet Herøya Industripark AS. Han har tidligere blant annet hatt roller som Innovasjonsdirektør i Statkraft, og Innovasjons- og Teknologidirektør i Kongsberg Gruppen. Gotaas leder regjeringens Teknologiråd, og er medlem i Energikommisjonen. 

Jens Bjørn Staff er konsernsjef i Skagerak Energi. Han er utdannet innenfor økonomi og har en bred næringslivsbakgrunn fra en rekke selskaper. Han kommer fra stillingen som CFO og medlem av konsernledelsen i Orkla ASA. Før Orkla var han CFO og konserndirektør i Statkraft fra 2011-2014. Han har også flere års ledererfaring fra Statoil.

Gaute Tjensvoll jobber som forretningsutvikler i Fred Olsen Renewables, blant annet med å utvikle vind- og solkraftprosjekter i Norge, og har i de siste årene fokusert på å utvikle hybridkraftprosjekter, som kombinerer ulike typer fornybar energi for å øke arealeffektiviteten, samt øker utnyttelsen av eksisterende og ny infrastruktur. Tjensvoll har mastergrader i maskin og teknologiledelse.

Bjørn Ole Gleditsch er ordfører i Sandefjord. Han har vært ordfører siden 2003, og representerer Høyre..

Unni Strømstad er kommunikasjonssjef i NHO. Strømstad har tidligere vært kommunikasjons- og markedsdirektør i Evry, og kommunikasjonsdirektør i Nordea.

For mer informasjon om kraftsituasjonen - TRYKK HER  / KRAFTLØFTET

Møtet arrangeres av: