Lansering: - Med KI kan utviklerne våre jobbe 30 prosent mer effektivt

Publisert

Carl Christian Strømberg i Solcellespesialisten til venstre og Robert Ekrem i Völur bruker KI for å effektivisere og optimalisere driften. Her sammen med avdelingsdirektør og ordstyrer Rebekka Borsch i NHO. Foto: NHO

På lanseringsseminar om en fersk KI-rapport torsdag fortalte bedrifter om hvordan de jobber mer effektivt når de tar i bruk kunstig intelligens.

En fersk rapport om kunstig intelligens fra Samfunnsøkonomisk analyse anslår at KI kan øke produktiviteten i Norge betydelig og løse store samfunnsutfordringer Norge står overfor.

Et eksempel på hvordan arbeidslivet kan bli mer effektivt, kom fra Solcellespesialisten. Bedriften overvåker produksjon fra solceller ved å ta dronefoto som deretter blir kategorisert og analysert.

Effektivisering

– Før kunne jobben med å finne avvik ta en arbeidsdag. Nå tar det 30 sekunder, fortalte Carl Christian Strømberg, gründer og adm.dir. i Solcellespesialisten.

– Vi lar ansatte bruke mye tid på å leke og lære seg KI-verktøy. Det er en viktig del av å skaffe oss kompetansen som trengs.

Til stede på lanseringen var forskerne bak rapporten, andre fagfolk og politikere. 

Her kan du finne relevante kurs om digitalisering og KI for din bedrift. 
 
5600 mrd i økt verdiskaping

SØA anslår at digitalisering og KI kan gi betydelig økt verdiskaping fram mot 2040. Anslaget baserer seg på to beregninger:

• Økt bruk av generativ KI kan øke verdiskapingen i Norge med 2 000 mrd. kr samlet for perioden fram til 2040.

• Bruk av annen avansert digital teknologi og øvrig KI (ikke-generativ KI) kan øke verdiskapingen i Norge med i alt 3 600 mrd. kr i samme periode.

Totalt viser SØAs beregninger at potensialet i digitalisering og KI dermed kan komme opp mot 5 600 mrd. kr i perioden.

Forskerne forsvarte funnet for forsamlingen:

– Dette er ikke "tenk på et tall". Vi har landet på mellomalternativet i vår analyse. Ingen kan spå framtiden eksakt, men jeg mener vårt anslag er heller konservativt enn for optimistisk, sa Rolf Røtnes.

– I den grad vi er for optimistiske, er det på hvor raskt Norge klarer å ta i bruk denne nye teknologien, la han til.

Les alt om rapporten her!

– Neppe stor arbeidsledighet

En viktig ting i regnestykket fra Samfunnsøkonomisk analyse er at vi rett og slett gjør oppgaver raskere.

– Det er lite som tyder på at vi får en situasjon med mange ledige. Det har historien vist oss når det kommer ny teknologi. Kunnskapssektoren vil trolig bli mest berørt og det er ikke sikkert de på sikt vil trenge å rekruttere så mange. Det betyr at næringer som har stort behov for arbeidskraft lettere kan få de ansatte de trenger, forklarte Røtnes.

Regjeringen roste rapport

Statssekretær Tomas Norvoll i det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet roste rapporten:

– Jeg er glad for at noen forsøker å tallfeste verdien av kunstig intelligens. KI kan løse mange av de store samfunnsutfordringene vi står overfor og vi må komme i gang. Med denne rapporten har vi grunnlag for en debatt.

Fra venstre: Viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO overrakte den ferske KI-rapporten til statssekretær Tomas Norvoll i det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Øvrige: Kari Olrud Moen i Finans Norge, Øystein Eriksen Søreide i Abelia og Ove Guttormsen i Nelfo. Foto: NHO.

Han uttrykte forståelse for at mange er utålmodige med å få på plass regelverk.

– Norske bedrifter skal konkurrere på samme vilkår som resten av Europa og derfor bør vi ikke ha et særnorsk regelverk.

Hjelp til å komme i gang

Administrerende direktør i Nelfo hadde en tydelig beskjed til bedrifter som sitter på gjerdet og ikke vet hvordan de skal komme i gang.

– Kom til oss og spør. Vi skal hjelpe, sa Ove Guttormsen.

Administrerende direktør i Abelia sa at Norge ligger lenger bak i utviklingen enn vi tror.

– Vi må skjønne at kunstig intelligens kommer til å bli en like viktig del av hverdagen vår som internett, sa Øystein Eriksen Søreide.

– Forhåpentligvis for lavt anslag

Kari Olrud Moen, administrerende direktør i Finans Norge uttalte at banksektoren allerede tar i bruk kunstig intelligens til å avdekke svindelforsøk.

– Vi gleder oss til å bidra at Norge får et løft på KI og digitalisering.

Tidligere direktør i Abelia og tidligere statssekretær Paul Chaffey mente anslagene i rapporten trolig var altfor lave.

– Rapporten peker - som Perspektivmeldingen - på utfordringene som må løses. Vi må tette gapet for å få til en bærekraftig velferdsstat framover og her er noe av løsningen. Anslaget på verdiskaping i rapporten er forhåpentligvis altfor lavt, mente han.

Muligheter

1 av 4 bedrifter bruker KI-verktøy, viser rapporten. Viseadministrerende direktør i NHO Anniken Hauglie mener vi må komme i gang.

 – Vi skal være aktsomme med bruk av KI, men det ligger store muligheter her for bedrifter og for hele samfunnet, sa hun før hun overrakte rapporten til statssekretær Norvoll.

Se opptak av hele lanseringen: