Kun 15 prosent av bedrifter bruker AI i daglig drift

Publisert

NHO-leder Ole Erik Almlid. Foto: NHO

NHO og NHO-foreningen Abelia oppfordrer norske bedriftsledere til å hoppe på AI-bølgen for å unngå å havne bakpå.

Nylig lanserte regjeringen en storsatsing på kunstig intelligens og en fersk NHO-undersøkelsen viser at mange bedrifter har en litt avventende holdning til AI.

I NHOs medlemsundersøkelse for juli ble NHOs medlemsbedrifter spurt om hvordan de ser på kunstig intelligens, og hvordan de tar det i bruk. 2.294 ledere har svart. Kun 15 prosent av norske bedrifter svarer at de bruker AI i den daglige driften. Av disse er det bare 1 av 2 (52 prosent) som svarer at de tester ut AI i noen deler av forretningen. 41 prosent svarer at de i begrenset grad jobber med AI og kun har enkeltansatte tester ut AI som verktøy i hverdagen. Kun 5 prosent svarer at kunstig intelligens er en gjennomgripende del av forretningen. 

- Vi ser at mange bedrifter prøver seg fram nå. Det er helt nødvendig. Absolutt alle må forstå verdien av kunstig intelligens - uansett hva de jobber med. Hvis ikke risikerer vi å havne bakpå, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid. 

Almlid varsler at NHO kommer til å følge utviklingen med nye undersøkelser, og at AI kommer til å bli et viktig tema på og før NHOs Årskonferanse den 9. januar 2024.

Les mer om hvordan din bedrift kan jobbe med digitalisering og kunstig intelligens her. 

Endre måten vi jobber på

 - Kunstig intelligens vil endre måten mange av oss jobber på. Det er viktig å ta teknologien i bruk som et verktøy for innovasjon i det daglige arbeidet og effektivisering av arbeidsprosesser. Abelias Omstillingsbarometer viser at norske bedrifter ligger langt bak våre naboland på bruk av muliggjørende teknologier som AI, så her må vi få til et løft, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein E Søreide. 

 Det er store bransjeforskjeller. Innen finans svarer 43 prosent at AI blir brukt i daglig drift, innen sjømatnæringen svarer 27 prosent at de bruker AI daglig drift. Innen helse- og velferdsbedriftene er svaret seks prosent.  

Ønsker informasjon  

92 prosent har ikke laget retningslinjer for bruk av kunstig intelligens. Kun 23 prosent planlegger kursing for å dra mer nytte av AI, men samtidig oppgir 43 prosent at de savner informasjon eller opplæring i hva AI kan gi av muligheter.

- Bedriftene bør vurdere retningslinjer for bruk av kunstig intelligens. AI utfordrer oss på kritisk tenkning og kildekritikk. Mennesker må alltid ha siste hånd på verket dersom AI brukes i alt fra rekruttering til utforming av tekst, sier Almlid.  

Start her, hvis du er usikker

NHO trekker fram kursingen til non-profit-organisasjonen Digital Norway som ble startet i 2017 av 15 næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Fokuset er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter.  

- Hvis du ikke vet hvor du skal starte, start her, er oppfordringen fra Almlid.  

NHO-undersøkelsen viser at norske bedrifter bruker AI til å effektivisere prosesser, automatisere ordreforslag, utvikle systemer, lese rapporter og foreslå tekst. 

NB: I en tidligere versjon av pressemeldingen sto det at 1 av 2 bedrifter tester ut AI. Det riktige er at 15 prosent bruker AI i daglig drift og at av disse tester 1 av 2 (52 prosent) ut AI  i noen deler av forretningen.