NHO er medarrangør på Digitaliseringskonferansen i juni

Digitaliseringsdirektoratet arrangerer sin årlige konferanse i juni. Nytt i år er at NHO er med som arrangør på dag 2!

Datadeling og offentlig-privat samarbeid

Sammen med DigiViken kan vi under første del av dagen presentere et spennende program, der vi setter søkelys på dagens status på datadeling og viktigheten av offentlig og private samarbeid. Sammen reflekterer vi over hva som må gjøres for å utløse verdien av data og nye teknologier. Du vil høre suksesshistorier fra prosjekter man har lykkes med i Norge, men også utfordringer, og det reflekteres over hvordan vi kan få til effektiv bruk av data som finnes i fagsystemer og i dagens nasjonale fellesløsninger.

I kombinasjon med spennende innlegg fra scenen, ønsker vi å lytte til deltakernes verdifulle kompetanse og synspunkter, og det legges opp til aktiv deltakelse underveis. Vi er overbevist om at dette ikke kan løses på hvert vårt kontor og i siloer. For å realisere mest mulig gevinster fra data, må vi samarbeide.

Hvordan dekker vi fremtidens digitale kompetansebehov?

Dagen avsluttes med en sesjon som fokuserer på hvordan Norge kan dekke fremtidens behov for digital kompetanse.

En av hovedfunnene i NHOs KI-rapport er at digitalisering og KI kan gi Norge opp mot 5 600 mrd. kroner i ekstra verdiskaping fram mot 2040. Dette gir store muligheter, men det er en stor utfordring at over halvparten av bedriftene oppgir mangel på KI-kompetanse som den største barrierer for å ta i bruk KI-baserte verktøy.

For å realisere gevinstene fra ny teknologi, må både innbyggere, næringsliv og offentlig sektor ha riktig kompetanse. Hvordan kan vi få til kompetanseheving innen digitalisering, og hvordan kan vi samarbeide for å oppnå inkludering og livslang læring?

Denne delen arrangerer vi i samarbeid med Etatsgruppen for digital transformasjon i utdanningssektoren og DigiViken.

Knytt nye bekjentskaper og bli med på en engasjerende konferanse på viktige temaer!

Holder din bedrift til i Innlandet og har din bedrift gode digitale løsninger på offentlig tilbud? Bli med på et eget opplegg dag 2 i Lillehammer - hele eller deler av dagen, for å finne ut mer om hvordan du kan samarbeide om gode digitale løsninger for fremtidens behov.

Egen påmelding og program for Lillehammer her