NHO Europanytt 26.01.23

Publisert

Foto: Pixabey, Bhumann34

I dagens nyhetsbrev kan du lese om hvorfor NHO, Norsk Industri og LO er bekymret for konsekvensene av CBAM, at Kommisjonen har publisert sitt forslag til en reform av EUs elektrisitetsmarked og om Green Deal Industrial Act, EUs svar på IRA.

NHO, Norsk Industri og LO bekymret for konsekvensene EUs CBAM vil ha på norsk industri

Før jul ble EU enige om prinsippene for det som populært er kalt en karbontoll, med navnet Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Industrien er bekymret for at dette kan føre til at utslippstunge industrier med høye CO2-utslipp flytter virksomheten ut av Europa. Vår direktør Anne Margrethe Lund påpeker viktigheten av at en eksportløsning kommer på plass.

Les hele artikkelen på Altinget.no.

 

Offentlig høring: EUs reform av elektrisitetsmarkedet

Kommisjonen har lansert offentlig høring for å reformere EUs elektrisitetsmarked. Målet er å beskytte spesielt forbrukere fra volatile og uforutsigbare energipriser, og sikre større tilgang på elektrisitet fra rene energikilder.

Kommisjonen ber om innspill på en rekke spørsmål. Blant annet knyttet til økt bruk og tilrettelegging for langsiktige kontrakter som Power Purchase Agreements (PPA) og Contracts for Difference (CfD), samt hvorvidt enkelte krisetiltak allerede introdusert i elektrisitetsmarkedet bør gjøres mer permanente.

Vi følger dette arbeidet tett sammen med representanter fra norsk næringsliv.

Gi dine tilbakemeldinger innen 13. februar 2023 på Kommisjonen sine nettsider.

 

Ursula von der Leyen annonserte EUs svar på USAs Inflation Reduction Act

Kommisjonen presenterte sin foreslåtte plan for å gjøre europeisk industri mer konkurransedyktig i lys av amerikanernes IRA (Inflation Reduction Act). The Green Deal Industrial Plan inkluderer den langsiktige satsingen Net-Zero Industry Act med fokus på clean tech, samt kortsiktige endringer i statsstøtteregelverket og opptrapping av grønne subsidier i Europa.

Det ventes mer informasjon om innhold i begynnelsen av februar.

Les Ursula von der Leyens tale fra Davos på Kommisjonen sine nettsider.