Kommisjonen publiserer sitt arbeidsprogram for 2024

Publisert

Foto: Guillaume Périgois, Unsplash

Denne uken offentliggjorde Kommisjonen sine satsinger for 2024. Arbeidsprogrammet kom med mange viktige saker som NHO vil følge tett.

Denne uken offentliggjorde Kommisjonen sine satsinger for 2024. De skriver omfattende om viktigheten av økt konkurransekraft og mindre reguleringer for bedrifter. Her vektlegges betydningen av å redusere administrativt byråkrati for å opprettholde konkurransekraften til europeiske bedrifter. Et helt konkret tiltak er å redusere byrden knyttet til rapporteringskrav med 25 %, som varslet i SOTEU. Dette vil forenkle kravene og effektivisere dem, spesielt for bedrifter, inkludert SMB-er. Dette skal oppnås gjennom lovendringer og reformer, med forventede kostnadsbesparelser på omtrent to milliarder euro.  

Andre tiltak inkluderer justering av terskler i regnskapsdirektivet for å redusere rapporteringskrav for over en million selskaper og lette datadeling mellom tilsynsmyndigheter i finanssektoren. Det legges også vekt på å utvikle AI-verktøy og store språkmodeller for å analysere og forenkle lovgivningen. 

Kommisjonens seks overordnede ambisjoner: 

 1. European Green Deal: Kommisjonen understreker viktigheten av å oppnå klimanøytralitet, nullutslippssamfunnet og en sirkulær økonomi innen 2050. Dette inkluderer tiltak som karbonfjerning, en havvindpakke, og klimamål for 2040. 
 2. Digitalisering og digitale ferdigheter: Kommisjonen vil jobbe med å øke digitaliseringen og digital kompetanse, med fokus på å styrke markedstilsynet, forbedre forbrukerrettigheter og bekjempe desinformasjon. 
 3. Handelsavtaler og handelspolitikk: EU forhandler om handelsavtaler med flere land, inkludert Australia, Mexico og Mercosur, noe som Kommisjonen fremhever som viktig i 2024. EU søker også å reformere Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å fremme åpen og rettferdig handel. 
 4. Konkurranseevne og økonomisk reform: Kommisjonen vil arbeide med økonomiske reformer som kan påvirke skattelovgivning, arbeidsmarkedspolitikk og kapitalmarkedene. 
 5. Regulering og compliance: Kommisjonen skal jobbe med å bekjempe ulovlige subsidier, regulere teknologiplattformer og styrke datasikkerhet. 
 6. Demokratiske prosesser og forbrukerrettigheter: Kommisjonen vil fokusere på demokratiske prosesser, mediefrihet og forbrukerbeskyttelse, med en intensjon om å styrke demokratiet og beskytte forbrukernes rettigheter. 

Dette er noen av sakene som NHO kommer til å følge tett:  

 • Strategi for CCS (Q1, 2024) 
 • Havvindpakke (Q4, 2023) 
 • Klimamål for 2040 (Q1, 2024) 
 • Handelsavtaler og handelspolitikk  
 • Konkurranseevne og økonomisk reform 
 • Omstillingsagendaen til EU, inkludert åpen strategisk autonomi (Q1, 2024) 
 • Følge opp Val Duchesse-toppmøtet (Q1/Q2, 2024) 

Link til arbeidsprogrammet: COM_2023_638_1_EN.pdf (europa.eu) 

Link til annekset: COM_2023_638_1_annexes_EN.pdf (europa.eu)