EU-valget: Viktig valg for norsk næringsliv

Publisert

Ole Erik Almlid pressebilder

Foto: Moment Studio

Søndag ble valget til Europaparlamentet for perioden 2024-2029 avsluttet. Som mange forventet, blir det en høyredreining. De grønne og liberale svekkes til fordel for ytterliggående partier på høyre fløy. Den største partigrupperingen i parlamentet vil imidlertid fortsatt være det det moderate og kristendemokratiske partiet European People's Party (EPP).

Selv om Norge ikke er EU-medlem og norske borgere ikke har stemmerett, så har valget stor betydning for både Norge og norsk næringsliv.  

- Dette er et viktig valg for Norge og norsk næringsliv. EU er nære allierte og vår største handelspartner. Politikken som føres i EU, vil i stor grad også gjelde for våre bedrifter på grunn av EØS-avtalen, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO.  

Valgutfallet påvirker sammensetningen av den nye Kommisjonen som skal utforme EUs politikk og lovgivning de neste årene, og de nyvalgte parlamentarikerne skal være med å forhandle om og vedta politikken. I de siste årene har EU håndtert mange kriser, men dette har ikke svekket EUs evne til å sette retning for et grønnere og mer digitalt Europa. EU har fulgt opp store ambisjoner i omstilling med regelverk.  

Den geopolitiske situasjonen kommer til å prege arbeidet i EU fremover – og vi kan forvente tettere samarbeid innenfor forsvar, sikkerhet og industripolitikk og større innsats for sosial utjevning.  

Almlid understreker at Norge nå må følge godt med for å sørge for at konkurransekraften til norske bedrifter opprettholdes i den nye mandatperioden.  

- Det har vært store endringer i verden de siste årene som påvirker både folk og næringslivet. EU har vist samhold og har i de siste årene jobbet seg enda tettere sammen. Utfordringen for Norge er at tettere samarbeid i EU vil gjøre at flere av EUs satsinger fremover vil ligge helt eller delvis uten EØS-avtalen. Derfor må vi være tidig på for å sikre deltakelse og aktivt spille inn hvordan vi ønsker at Europa skal utvikle seg, sier Almlid.  

Norge og EU 

NHO har tatt til orde for tre områder som har vært viktig for oss i utviklingen av EU:  

 • EU må styrke det indre marked. Nøkkelen til europeisk velferd ligger i et konkurransedyktig og velfungerende indre marked, der EØS-landenes fulle deltakelse fortsatt sikre.  
 • Europeisk konkurransekraft må være i hjertet av politikkutviklingen. Det må være lettere å drive bedrift i Europa. Forslagene må derfor være tilpasset hverdagen bedriftene våre opererer i. Norge må delta aktivt i debatten for å sikre europeisk konkurransekraft 
 • EU må holde fanen høyt for åpen, regelbasert handel.  

Valg-resultatet 

EPP gjort et godt valg, og det vil fortsatt kunne være mulig for partiet å styre i en koalisjon med sosialistene (S&D) og de liberale (Renew). Partiene til høyre for EPP har imidlertid styrket seg, og tyngdepunktet har flyttet seg lenger mot høyre. Selv om det moderate sentrum beholder flertall, betyr dette at vi nok vil se nye dynamikker i parlamentet. Det betyr også at politikere fra høyrepartiene vil motta flere sentrale posisjoner enn tidligere, både i parlamentets komiteer og kanskje også i Kommisjonen, ettersom sammensetningen der til en viss grad pleier å gjenspeile valgresultatet. 

Det nye Europaparlamentet skal konstitueres under plenumssamlingen mellom 16. og 19. juli. Under den samme plenumssamlingen skal parlamentet med stor sannsynlighet også godkjenne den foreslåtte kandidaten til å bli ny president i Europakommisjonen. I juli skal også sammensetningen av de ulike komiteene velges, i tillegg å velge parlamentets president og vise-presidenter.  

Før det politiske lederskapet kommer på plass, vil det nå være en pause i arbeidet med å komme med nye forslag - og det vil først være til høsten vi kommer til å få tydelige indikasjoner på hvor politikkutviklingen i EU vil gå de neste årene. Derfor er det vanskelig å si helt sikker hva resultatet av dette valget vil bety for våre medlemsbedrifter.  

imageygnij.png

Kilde: Politico (valgresultatet per. 10.06.2024)

Veien videre 

Nedenfor har vi samlet noen viktige datoer for perioden etter valget: 

27.-28. juni: Europeisk toppmøte 

 • Den neste Kommisjonspresidenten foreslås sannsynligvis under dette møtet; 
 • Strategisk agenda, det vil si overordnede politiske prioriteringer for de neste fem årene, legges frem 

16.-19. juli: Første plenumssamling i det nye Europaparlamentet 

 • Parlamentet voterer sannsynligvis over statsledernes forslag til ny Kommisjonspresident her. 
 • Presidentskapet i Europaparlamentet velges  
 • Europaparlamentarikere fordeles i de ulike komiteene 

Høsten 2024 

 • Høringer av foreslåtte kommissærer i Europaparlamentet 

Høst/vinter 2024 

 • Ny kommisjon tiltrer 
 • Kommisjonens første arbeidsprogram publiseres 

NHO Brussel har et eget kontor som følger med på EUs utvikling tett. Vi vil i løpet av høsten publisere flere rapporter om EUs utvikling og hva dette vil bety for våre medlemsbedrifter.  

Hvis dere har noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt eller meld dere på Europanytt.