NHO

Innhold

NHOs 10 ambisjoner for Norge i 2030

Veien ut av krisen må bli en bro til en bærekraftig fremtid. NHO har 10 ambisjoner for Norge vi mener må nås innen 2030.

Bakgrunn for ambisjonene

Allerede før koronakrisen var det mye som tydet på at Norges «gullalder» var tilbakelagt. Aldring og lavere vekst tilsa at vi trengte ny jobb- og verdiskaping for å kunne opprettholde velferden fremover. Krisen har ført til et økonomisk sjokk uten sidestykke og forsterker disse behovene ytterligere.

Valgene vi tar nå, og pengene vi bruker, bør derfor bygge bro til en bærekraftig fremtid. Bedriftene har en nøkkelrolle i å realisere dette. 

Les mer fra rapporten Neste trekk

Neste trekk - et veikart for fremtidens næringsliv (hovedside)

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: