Ny rapport om veifinansiering: «På ville veier»

trailer

Illustrasjonsfoto

En ny rapport viser at dagens veifinansiering ikke er bærekraftig og at næringslivet bærer en stadig større andel av brukerfinansieringen av veiene.

Rapporten «På ville veier – om avgifter, insentiver og finansiering i veisektoren», som er laget av Vista Analyse, ble lansert under Arendalsuka.

- Staten har gjort seg avhengig av bompenger i veifinansieringen og derfor må alle kjøretøyer betale bompenger for å sikre at prosjektene blir realisert, sa avdelingsdirektør i NHO, Per Øyvind Langeland.

NAFs Geir Malmedal hevdet i sitt innlegg at NHO ønsket at næringslivet skulle slippe brukerbetaling og sende regningen til folk flest. Malmedal mente likevel det er nødvendig å tenke i retning av elektronisk veiprising for et bedre avgiftssystem.

Geir Mo fra Norges Lastebileier-Forbund understreket at det til syvende og sist er kundene som må betale merutgiftene for næringslivet.

I debatten etter lanseringen var stortingsrepresentantene Sverre Myrli (AP) og Bengt Rune Strifeldt (FrP) enige om at det er nødvendig å se på den fremtidige brukerfinansieringen av vei.

Rapporten viser at både varetransporten og personbilene må stimuleres til raskt å komme over på batterier og biodiesel. Samtidig er næringslivet avhengig av den nødvendige storsatsingen i Nasjonal Transportplan.

Bekymret for finansiering

NHOs Langeland sier rapporten ble bestilt ut fra en bekymring for finansieringen av norsk veiutbygging: - Det var en stor entusiasme i næringslivet da Nasjonal Transportplan ble vedtatt med en total ramme på om lag tusen milliarder kroner og med mange viktige prosjekter, blant annet E39. Men vi har vært opptatt av at finansieringen av alle milliardene ikke blir satt i spill. At vi må betale en viss andel bompenger er akseptabelt, men at alt veltes over på næringslivet er neppe i tråd med Stortingets vilje. Vi må derfor ta en runde på hvordan finansieringen løses.

Personbilene er på full fart over til batteri og hybrid. Varetransporten vil i årene fremover gå gradvis over til bruk av biodiesel og andre klimavennlige løsninger.

- Dette er en god utvikling, men bortfallet av bompengeinntekter fra elbiler skaper problemer for finansieringen av blant annet Rogfast. Om noen år må også el-biler og varetransport på biodiesel betale vanlige satser. Det er den eneste realistiske muligheten for å finansiere veiene som er prioritert i NTP, sier Langeland.