NHOs Økonomisk overblikk 2/21: Optimismen er tilbake i norsk økonomi

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

Sjefsøkonom NHO Øystein Dørum

Foto: Per-Otto Oppi Christiansen

Nå lysner det for alvor. De frigjørende vaksinestikkene settes på stadig flere. Etter en berg-og-dal-bane av nedturer og oppturer, lukking og gjenåpning, venter vi at alle de mest inngripende nasjonale smitteverntiltakene vil være fjernet over sommeren. Forhåpentligvis for godt.

Les hele økonomisk overblikk for andre kvartal 2021

Etter det største økonomiske tilbakeslaget i nyere norsk historie, er det nå tydelig tegn til bedring.

Næringslivets økonomibarometer (NØB) viser betydelig optimisme. I alle bransjer er det nå en klar overvekt av medlemsbedrifter som venter økt aktivitet til høsten. For ett år siden av var det motsatt.

Forventningene er ikke tatt ut av luften. Når pandemien kan legges bak oss, muliggjør det mer aktivitet på områder som har vært helt eller delvis nedstengt.

Spesielt har husholdningene mye penger "på bok", etter nærmere halvannet år der mye forbruk ikke var tillatt. Denne oppdemmede etterspørselen har potensial for å løfte aktiviteten betydelig i månedene som kommer. Vi anslår at Fastlands-BNP vil vokse 3,3 prosent i år og 3,4 prosent til neste år.

Også ute lysner det. I Europa og USA er det tegn til optimisme, og dette er gode nyheter for norske bedrifter som eksporterer til utlandet.

Anslagsbanen innebærer at økonomien er tilbake på førkrisenivået i løpet av tredje kvartal i år. Som tidligere venter vi imidlertid ikke at aktiviteten tar seg opp til førkrisetrenden i løpet av anslagsperioden. Koronakrisen har dermed påført økonomien et varig tap.


Fortsatt skjær i sjøen

Selv om de fleste indikatorer peker riktig vei, er det fortsatt risikofaktorer som kan dempe eller forsinke oppgangen.

I råvaremarkedene er prisene nå langt høyere enn de var før krisen. Kjerneprisveksten i USA kom i mai opp i nesten 4 prosent, som er det høyeste siden tidlig på 1990-tallet. Bak dette ligger det store stimulanser, lave renter og sterk pengemengdevekst. Forstyrrelser i globale verdikjeder og økte fraktrater spiller også inn.

Faren for høyere inflasjon er nettopp en av de viktigste risikofaktorene her og nå. Også blant NHOs medlemsbedrifter melder et økende antall at økte innkjøpspriser er et hinder for ekspansjon.

En annen vesentlig risikofaktor er det videre forløpet for pandemien. Takket være begrenset produksjonskapasitet er så langt bare 6 prosent av jordens befolkning fullvaksinert. Det innebærer at nye mutasjoner og smittebølger ikke kan utelukkes.


Hvordan kan økonomiske virkemidler løse klimakrisen?

Rapportens spesialtema denne gang er økonomiske virkemidler i klimapolitikken. I omstillingen skal vi både redusere utslipp og drive næringsutvikling. Dette stiller stadig større krav til virkemiddelbruken. I denne rapporten ser vi nærmere på det grunnleggende rammeverket for virkemiddelbruk fremover, i Norge og EU.

Se opptak med Øystein Dørum som presenterer rapporten