NHO

Innhold

Revidert: Fem prioriterte saker i vår

En prioritert oppgave er å få på plass treffsikre tiltak som redder arbeidsplasser i leverandørindustrien.

I forbindelse med at regjeringen tirsdag legger frem revidert nasjonalbudsjett og samtidig varsler en ny tiltakspakke mot næringslivet om to uker, peker NHO på fem viktige prioriteringer for bedriftene som må på plass i løpet av våren.

Fortsatt nødhjelp, olje- og gasstiltak, karbonfangst og -lagring, fjerne skatt på arbeidende kapital, samt kompetanseløft. Det er kortversjonen av NHOs prioriterte saker denne våren:

  1. For det første må vi sikre hjelp til de bedriftene som fortsatt sliter. Arbeidsplasser er fortsatt i akutt krise. Nødhjelpen må vare, så lenge nøden er stor. Det betyr, blant annet, at vi ønsker at kompensasjonsordningen blir forlenget til og med august. I tillegg må det offentlige bruke sin innkjøpsmakt til å skape aktivitet. Det offentlige kjøper varer og tjenester for nærmere 600 milliarder i året – det er en enorm muskel som må brukes nå.
  2. For det andre må vi få på plass treffsikre tiltak som redder arbeidsplasser i leverandørindustrien, i olje og i gass. Disse næringene sysselsetter omkring 140.000, og de huser kompetanse og teknologi vi trenger for å bygge fremtidens næringsliv. Skatten på investeringer må utsettes, slik næringen har foreslått. 
  3. For det tredje må vi bruke krisen til omstilling. Vi trenger en investeringsbeslutning for karbonfangst- og lagring i løpet av våren. Dette vil gi teknologiutvikling, store verdiskapingsmuligheter, mange tusen arbeidsplasser, og store kutt i CO2.
  4. For det fjerde må vi sikre norsk privat eierskap gjennom krisen.
    Eiere må selv ha økonomiske muskler til å komme seg gjennom krisen.
    Det mister de hvis vi fortsetter å inndra formue som ligger i maskiner og utstyr i bedriften. Skatten på arbeidende kapital hindrer verdiskaping i distriktene og må fjernes.
  5. Og for det femte må vi spare i folk, ikke bare i bank. Det betyr at vi må bruke penger til et kompetanseløft, for å sikre at de som er ledige – både permitterte og oppsagte – kan komme raskt inn igjen i arbeidslivet med hevet kompetanse.