Ingen vil ansette flere hvis vi får høyere formuesskatt

Nyhet

Publisert

#205

Leder av NHOs Eierforum Heine Wang t.v., finansminister Jan Tore Sanner og direktør for politikk i NHO Mari Sundli Tveit.

- Jeg har ikke møtt en eneste bedriftsleder som vil ansette flere hvis vi får høyere formuesskatt, sa finansminister Jan Tore Sanner på møte med NHOs Eierforum og SMB-bedrifter 8.oktober.

Heine Wang - leder i NHOs Eierforum – fulgte opp finansministeren og debatten om Frich-rapporten om formuesskatt:  - Når kartet og terrenget ikke stemmer, så er det gjerne kartet som er problemet. 

NHO Eierforum og NHOs utvalg for små og mellomstore bedrifter inviterte finansminister Jan Tore Sanner til et møte dagen etter presentasjonen av statsbudsjettet for å gjennomgå de viktigste sakene for næringslivet.  Medlemsbedriftene i NHO kunne følge møtet på nettet. 

Jan Tore Sanner innledet om koronakrisen og budsjettet med å si at sammen skal vi klare å få dette til!   Ledigheten må ikke bite seg fast på et høyt nivå.  Det var en av grunnene til at regjeringen igjen har foreslått å redusere formueskatten ved å øke rabatten for arbeidende kapital.  Siden 2013 har denne skatten gått ned fra 1,1 til 0,47 prosent. 

Heine er tidligere gründer og har gjennomgått kritiske faser for bedrifter som har gitt ham våkne netter.  Men han har også ledet større og veletablerte bedrifter.  Hans erfaring skiller seg vesentlig fra den verden som forskningsrapporten har beskrevet.   Konsernsjef Ståle Kyllingstad i IKM gruppen var også svært lite fornøyd med den han kalte for en "usaklig debatt" som har oppstått de siste dagene.  Oljeservicenæringen har for øvrig vært hardt rammet i år og ble reddet av den oljepakken Stortinget vedtok før sommeren som bedriften satt stor pris på.

Lena Vonka i Lenas Helsepersonell stilte finansministeren et spørsmål om at vi stadig hører om videregående skoler der elevene læres opp på gammelt og utidsmessig utstyr og verktøy.  Men det kom ikke noe for å avhjelpe dette i statsbudsjettet. Hva vil finansministeren gjøre med det?

Sanner svarte at forholdene varierer veldig fra sted til sted.   Hans generelle inntrykk er at der samarbeidet mellom skole og bedrift er godt, der er også utstyret ganske bra.

Sjefen for Intek Engineering Anita Hager var opptatt av å bruke krisen til omstilling.  Da er opplæring et godt tiltak. Men det er ikke nok midler i ordningen Bedriftsintern opplæring (BIO). Hva kan vi gjøre med det?   Sanner hadde stor tro på denne ordningen, men pekte på at det er fylkene som nå spiller en nøkkelrolle her fordi de er tettere på bedriftene.

Anders Øiaas i Timber Bygg påpekte at det er en stor dugnadsånd i Norge for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet og at det er veldig mye bra å se i årets budsjett og at regjeringen bevilger 52 millioner ekstra til innsatsen mot A-krim.  Finansministeren svarte at det var viktig å få på plass nye verktøy og samarbeidsformer for å bekjempe kriminalitet.  Det går utover oss andre når enkelte for eksempel snyter på skatten.  Og seriøse bedrifter mister oppdrag til andre bedrifter som tar snarveier.  Dette arbeidet må bare fortsette.

John Harry Simonstad i Arendal EL Team slo fast at byggenæringen er spesielt viktig for jobbskaping.  Hans uro er knyttet til prosjektmarkedet i 2021. Ordrebøkene tømmes nå gradvis. Det vil ikke bli bygget så mange hoteller og næringsbygg fremover. Vi må derfor stimulere den offentlige etterspørselen, er Jan Tore Sanner enig i det?   Det var han.  Sanner trakk særlig fram den kraftige økningen på forsvarsbudsjettet for neste år.   Denne økningen på flere milliarder kroner vil blant annet slå ut i nye store anlegg på Evenes og Ørland som betyr nye oppdrag til private bedrifter.  

Brynjar Forbergskog i Torghatten Nord var særlig bekymret for reiseliv og luftfarten og at regjeringen foreslå gjeninnføring av  høyere momssatser i reiselivet og  høyere avgifter for flytransporten fra nyttår av.  De burde ha vært forlenget ut første halvår i 2021.   Finansministeren mente at noen tiltak hadde en god og ganske presis virkning, mens andre tiltak ikke hadde særlig god treffsikkerhet.   Lavere moms var et eksempel på det siste.   Men Sanner mente at en videre tett dialog med partene var avgjørende for å utvikle den beste politikken for de aller mest utsatte bransjene som er nettopp reiseliv og fly.  Men nå må vi gå fra kompensasjon til å stimulere aktiviteten.


Les mer

Formuesskatten - hva er galt med den?

Se opptak fra medlemsmøtet med finansministeren (logg inn)