Publikasjoner

112 resultater

Type dokument
Velg område
112 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Økonomisk overblikk 2/24

  Bedre stemning, men fortsatt laber vekst. - Vi forventer svak aktivitetsvekst i år. Til tross for dette, holder kapasitetsutnyttingen, både her hjemme og hos Norges handelspartnere, seg relativt høy. Arbeidsledigheten har steget mindre enn man kunne frykte, og det har tatt tid å få prisveksten ned.

 2. NHOs høringsinnspill om beskatning mv. ved utflytting eller overføring til utlandet

  Her kan du lese NHOs innspill til regjeringens forslag til skjerping  av den såkalte exit-skatten. Vi viser til høringsnotatet "Endringer i reglene om beskatning av aksjegevinster mv. ved utflytning eller overføring til utlandet".

 3. Partnerskap med næringslivet for utvikling

  Næringsutvikling må løftes og gjøres til en hovedprioritering i bistandspolitikken anbefaler Næringslivets pådriverforum.

 4. Økonomisk overblikk 1/24

  Hvilket vendepunkt? - Noe markant vendepunkt er vanskelig å lese ut av våre tall. Etter et fjorår preget av stagnasjon både i Norge og hos mange av våre handelspartnere, er det utsikter til litt vekst i år, men svakere enn det som skal til for å ta unna veksten i arbeidstilbudet, slik at ledigheten vil øke, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum.

 5. NHOs kompetansebarometer 2023

  NHOs medlemsbedrifter sliter fortsatt med å få tak i rett kompetanse. Det viser NHOs ferske Kompetansebarometer fra 2023. 6 av 10 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov.

 6. Økonomisk overblikk 4/2023

  Inflasjonen synes nå å ha passert toppen. Det gir sentralbankene rom for å senke styringsrentene noe tidligere enn ventet, og peker mot en liten bedring i vekstbildet mot slutten av neste år, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i forbindelse med framlegging av NHOs siste Økonomisk overblikk for 2023.

 7. NHO rapport mobilitet 2040

  På oppdrag fra NHO, NHO Logistikk og Transport, NHO Transport, NHO Sjøfart, NHO Luftfart og Abelia har Sprint Consulting og Beta Mobility laget rapporten "Mobilitet 2040".

 8. Samferdselsløftet nr. 5 - 2025-2036

  Gode transportårer har alltid vært viktige forutsetninger for at folk skal kunne bo og arbeide i hele landet. Et velfungerende samfunn er avhengig av god mobilitet. Det binder landet sammen, det gir gode forbindelser med utlandet, og det skaper attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner.

 9. Økonomisk overblikk 3/23

  Høyere priser og renter treffer alle og bidrar til å dempe etterspørselen. Bremsene er nå på i norsk økonomi. Både husholdninger og virksomheter merker at høyere kostnader reduserer deres forbruks- og produksjonsmuligheter. Lyspunktet ser ut til å være at den høye prisveksten er på vei ned, sier Victoria Sparrman, PhD, fra område samfunnsøkonomi i NHO.