Jenter og teknologi

Jenter og teknologi er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt med mål om å øke andelen kvinner innen teknologi, via realfag og yrkesfag.

Jenter og teknologi jobber for å være en brobygger mellom kompetansebehovet i næringslivet og utdanningssektor, via de konkrete målgruppene jenter 13-19 år.

Utdannings- og karrieremulighetene har aldri vært større, og behovet for kompetanse innen teknologi øker i norske bedrifter. For å sikre at bedriftene får den bredeste og beste kompetansen, jobber NHO, NITO og Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering for å få flere jenter til å søke teknologiutdanning. Prosjektet har som mål å øke kvinneandelen på henholdsvis tekniske yrkesfag, fagskoler og høyskoler og universiteter.

Jenter og teknologi gjennomfører hvert år større fysiske og digitale kampanjer og arrangementer for å synliggjøre veien teknologi, grønn omstilling og bærekraftig rekruttering til norske bedrifter mer behov for kompetanse.

Jenter og teknologi når ut til ca 20 000 jenter i målgruppen, fysisk, hvert år. I tillegg arbeider prosjektet på ulike plattformer og sosiale medier, der snittet på reach ligger på 30 000 visninger per innlegg, og opp mot 10 000 000 visninger årlig.

Arbeidet er langsiktig og behovet for forskning på området er noe Jenter og teknologi arbeider med å formidle.

Gjennom samarbeid med flere aktører blir det arrangert konferanser og opplevelsesdager for jenter på ungdomsskoler og videregående skoler, hvor rollemodeller og bedrifter inspirerer og viser jentene hvilke muligheter som finnes innen realfag og teknologi. Årlig arrangeres det en landsdekkende turné der Jenter og teknologi møter om lag 7000 jenter i 9. og 10. klasse, og over 40 rollemodeller er med som foredragsholdere på turnéen. Jenter og teknologi lager også opplegg for elever i 9.- og 10. klasse som passer inn under faget Utdanningsvalg.

Jenter og teknologi ble startet av Universitetet i Agder i 2003. I 2016 ønsket NHO å organisere et nasjonalt prosjekt som samordnet og intensiverte arbeidet med å få flere jenter til å velge teknologi. En kampanje bestående av en nasjonal turné og mediekampanje ble for første gang avholdt ut høsten 2016, med økonomisk støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

I 2018 inngikk NHO en samarbeidsavtale med NITO for å styrke laget bak prosjektet. I 2019 ble også Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering samarbeidspartner.

Les mer om Jenter og teknologi 
Les mer om næringslivets kompetansebehov i NHOs kompetansebarometer
Les mer om NHOs politikk for IKT- og realfag