En grønnere økonomi

Klimaomstilling er nødvendig for å holde verden innenfor togradersmålet og representerer store muligheter for næringslivet.

Omstillingen mot en grønnere og mer bærekraftig økonomi vil påvirke produksjonsprosesser og forbruksmønstre, og endre de markedsmessige vilkårene for mange bedrifter. I hovedsak dreier det seg om tre viktige omstillingstrender: