NHO

Innhold

Hvordan kan arbeidsformuen økes?

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

Illustrasjonsfoto

Et velfungerende arbeidsmarked med høy yrkesdeltaking er en grunnleggende forutsetning for høy verdiskaping og muligheten for å opprettholde og videreutvikle velferdsordningene. Temadelen i Økonomisk overblikk er denne gang vinklet mot hvordan arbeidsformuen kan økes.

I rapporten ser NHO nærmere på strukturelle utviklingstrekk i arbeidsmarkedet i Norge, og hvordan Norge fremstår i internasjonale sammenlikninger. Sysselsettingsraten i Norge har vært fallende de siste årene. 

Last ned kvartalsrapporten her


Det er derfor positivt at politikken på et så viktig område får en helhetlig gjennomgang med Sysselsettingsutvalget, sier sjeføkonom Øystein Dørum. Samfunnet er i stadige endringer, og politikken møter nye utfordringer. Det kan være behov for kursjusteringer dersom arbeidsvelferdspolitikken skal være riktig utformet også i fremtiden.

Vi drøfter også muligheter for en større arbeidsstyrke og behovet for å nyttiggjøre arbeidskraftsressursene. Ettersom utformingen av arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken og reguleringen av bedriftenes bruk av arbeidskraft har betydning for omstillingsevne og yrkesdeltaking er dette også drøftet.

Arbeidskraften er Norges aller viktigste økonomiske ressurs. Det er det viktigste grunnlaget for vår felles verdiskaping. Folks arbeidsinntekt er også den viktigste kilden til deres individuelle velferd. Beregninger viser at verdien av den samlede arbeidskraften vår, nå og i fremtiden, utgjør omtrent tre firedeler av nasjonalformuen vår. Til sammenlikning er verdien av den gjenværende oljeformuen på sokkelen mindre enn 3 prosent av nasjonalformuen.

Grunnlaget for vår fremtidige verdiskaping avhenger derfor av hvordan vi forvalter arbeidskraftressursene våre. 

> Les også: Sterk jobbvekst, knapphet på fagfolk

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: