Kvartalsrapport: Sterk jobbvekst, knapphet på fagfolk

Publisert

Optimismen er på vei opp i industrien. (Illustrasjonsfoto).

Stemningen i NHOs medlemsbedrifter er den beste på ti år. Flere og flere bedrifter mangler arbeidskraft, ifølge «Økonomisk overblikk» for tredje kvartal.

Optimismen er særlig på vei opp i industrien og i forretningsmessig tjenesteyting. Bedriftene varsler flere ansettelser og færre oppsigelser. Dette sammenfaller med sterk jobbvekst. Fra første halvår i fjor til første halvår i år økte antall jobber i fastlandsøkonomien med solide 1,6 prosent.

Last ned kvartalsrapporten her


Behovet for generelle stimulanser over statsbudsjettet er nå forbi. Store innstramningsbehov på sikt tilsier forsiktig pengebruk nå, for å ha mer handlingsrom siden. 2019-budsjettet bør senke oljepengebruken som andel av fastlands-BNP, heter det i rapporten.

Men sterk jobbvekst, mindre ledighetsnedgang og økt knapphet på fagfolk tyder samtidig på sprik mellom den kompetanse som etterspørres, og hva de arbeidsledige kan tilby. Her har politikken fortsatt en jobb å gjøre, står det videre.

Temadelen er denne gang nettopp viet utviklingen i arbeidsmarkedet. Med aldring og fallende oljeinntekter på sikt må mer av landets potensielle arbeidsformue tas i bruk. Fallende sysselsettingsandeler og økende trygdetilbøyelighet for folk i arbeidsfør alder er derfor dypt bekymringsfullt.

> Les mer om det siste her: Hvordan kan arbeidsformuen økes?