NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

33 resultater

Type artikkel
Velg område
33 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Skatter og avgifter

  Selskapsskatten ned til 20 prosent

  NHO mener det er nødvendig å sette ned selskapsskattesatsen til 20 prosent. Det er nødvendig for å holde den norske selskapsskatten konkurransedyktig i forhold til land vi sammenligner oss med, bl.a. nabolandene. NHO mener også det er viktig å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital i løpet av denne stortingsperioden.

 2. Nyhet, Teknologi og forskning, Skatter og avgifter

  Positiv SkatteFUNN-evaluering

  NHO er tilfreds med at konklusjonen i en evaluering av SkatteFUNN i hovedsak er positiv, og er enig i at misbruk må forhindres.

 3. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Selskapsskatt

  Med selskapsskatt mener vi den skatten bedriftene betaler på sine overskudd. Høyere selskapsskatt i Norge enn i andre land vil lede til at investeringer i Norge blir ulønnsomme og heller foretas i utlandet.

 4. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Sukkeravgift

  Økningene i sjokolade- og sukkervareavgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer høsten 2017 har fått dramatiske konsekvenser for flere bedrifter, og gir negative ringvirkninger for hele mat- og drikkenæringen.

 5. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Tvangsmulkt - urimelig og uforholdsmessig

  I 2017 ble næringsdrivende ilagt 1 milliard i tvangsmulkt. NHO mener mulkten benyttes ut over hensikten og at reglene praktiseres urimelig.

 6. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Merverdiavgift (moms) – statens viktigste inntektskilde

  Merverdiavgift (mva), skal i utgangspunktet beregnes ved omsetning av alle varer og tjenester – med visse unntak. NHO ønsker et momssystem som er ubyråkratisk, helhetlig og ikke konkurransevridende.

 7. Nyhet, Skatter og avgifter, Økonomisk politikk og analyse

  Globalisering krever skatteomlegging

  Den stadig økte globaliseringen av økonomien setter skattesystemet på prøve. Omlegging må til.

 8. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Finansskatt

  Finansskatten ble innført fra 2017. Dagens finansskatt har flere svakheter sammenlignet med en merverdiavgift.

 9. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Momsfritak for vareimport under 350 kroner

  Norge er ett av få land som fortsatt har en grense for avgiftsfri import av varer. NHO mener at tollfritaket bør fjernes fordi konkurranseulempen for innenlands handel innebærer tap av norske arbeidsplasser og tapte skatteinntekter.

 10. Fagartikkel, Skatter og avgifter

  Formuesskatten - hva er galt med den?

  NHO mener at formuesskatten bør reduseres – og på sikt fjernes helt. Les hvorfor her.