Artikler

Vis filtrering

11 resultater

Type artikkel
Velg område
11 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Ingen skatteøkning og ny fart i grønn omstilling

  Budsjettforliket i Stortinget falt på plass uten ytterligere skatteøkninger, og fikk på plass ordninger som vil sette ny fart i grønn omstilling. I revidert nasjonalbudsjett må regjeringen finne rom for å fjerne den situasjonsbestemte forhøyede arbeidsgiveravgiften.

 2. Mindre skatt og helhetlig skatt

  NHO mener skattenivået i Norge bør reduseres betydelig. Dersom noen skatter økes, må andre reduseres. Å legge en boligskatt på toppen av et allerede for høyt skattenivå, er helt uaktuelt.

 3. NHOs medlemsundersøkelse: Økt pessimisme

  NHOs medlemsundersøkelse i oktober viser en svakere markedsituasjon blant medlemsbedriftene enn i september. Fortsatt er det et svakt flertall som oppgir situasjonen som god kontra dårlig. Andelen som venter forverring de neste seks månedene har imidlertid økt kraftig de siste månedene.

 4. Formuesskatt på arbeidende kapital er feil medisin

  NHOs eierforum merker seg at regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiets har ambisjoner om å bygge hele landet, og om å skaffe jobb til alle. Som private eiere ønsker vi å bidra til dette. Da må vi ha god dialog om hvilken politikk som gjør det enkelt å trygge og utvikle arbeidsplasser over hele landet.