NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

21 resultater

Type artikkel
Velg område
21 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Proffentlig

  Ulik oppmerksomhet om feil som skjer

  De aller fleste offentlige så vel som private aktører gjør en god jobb, følger lover og regler og har ordnede og gode lønns- og arbeidsvilkår. Og de som evt. ikke gjør det kommer i alle organisasjonsformer. Men oppmerksomheten om dårlige leveranser og feil som skjer er ulik, ikke minst når vi snakker om helse- og omsorgssektoren.

 2. Fagartikkel, Proffentlig

  Vi har lange tradisjoner for samarbeid mellom offentlig og privat sektor

  Private aktører har drevet helse- og omsorgsvirksomhet helt siden 1800-tallet, og det var først etter 2. verdenskrig at utviklingen gikk over i en ny fase med større statlig ansvar og mer offentlig styring og finansiering.

 3. Fagartikkel, Proffentlig

  Velferdsstatens bæreevne er utfordret

  Regjeringens perspektivmelding og NHOs Næringslivets perspektivmelding forteller om en utvikling der vi får et mindre økonomisk handlingsrom fremover. Befolkningen blir eldre, den økonomiske veksten vil avta og petroleumsinntektene har passert toppen.

 4. Fagartikkel, Proffentlig

  Private aktører har ordnede lønns- og arbeidsvilkår

  Hovedregelen er at det er ordnede forhold i både offentlig og privat sektor, og rimelig like vilkår på tvers av sektorene. Hvorvidt de ansatte lønnes best i privat eller offentlig sektor avhenger av hvilken ansatt og ansiennitetskategori man ser på, og hvilken kommune man sammenlikner med – det er nemlig også forskjeller i lønnsnivå mellom kommuner.

 5. Fagartikkel, Proffentlig

  Muligheten til overskudd er en betydelig forbedringsmotor

  Profitt er det samme som overskudd. Det er ikke bortkastet. Det er motivasjon til å drive produkt- og tjenesteutvikling, og til effektiv drift. Mulighetene til overskudd gir økonomisk besparelse for samfunnet som helhet, fordi ressursene flyttes dit de er mest produktive. Vi får mer ut av ressursene vi har.

 6. Fagartikkel, Proffentlig

  Konkurranse gir innovative løsninger og fremmer kvalitet

  Konkurranse er en mekanisme som stimulerer til fornyelse, kvalitetsutvikling og kostnadseffektivitet. Med konkurranse vil leverandørene stadig se etter nye måter å løse oppgavene på eller å lage nye produkter og tjenester som bedre samsvarer med det behovet kundene (brukerne) har. Da jobbes det stadig smartere.

 7. Fagartikkel, Proffentlig

  Det er kvalitet som er viktig, ikke driftsform

  Vi har behov for flere og bedre offentlig finansierte tjenester fremover, ikke minst innenfor helse- og velferdssektoren. Det er gode og individuelt tilpassede tjenester folk vil ha, og i økende grad forventer å få.

 8. Fagartikkel, Proffentlig

  Normalen er at de fleste – både offentlige og private – gjør en god jobb

  Vi har lange tradisjoner for at både offentlige og private aktører leverer offentlig finansierte tjenester.

 9. Fagartikkel, Proffentlig proffentlig

  Samfunnets utfordringer løses best med felles innsats

  Hvis næringslivet og kommunene jobber sammen og lærer av hverandre, skaper vi trygghet for at innbyggerne får de tjenestene de trenger, når de trenger dem.

 10. Fagartikkel, Proffentlig proffentlig

  Myter og fakta

  Debatten om private leverandører av offentlig finansierte tjenester er preget av anekdoter og enkelteksempler som fremhever polariseringen. Det er synd, for det er ikke slik virkelighetens verden ser ut. Vi må ikke la unntakene bestemme fremtiden. Her er tall og fakta som tilbakeviser myter.