NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

24 resultater

Type artikkel
Velg område
24 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Fagartikkel, Proffentlig

  Offentlig sektor får brorparten av gevinsten ved konkurranse

  Gevinsten av konkurranse er delt, men fakta forteller at brorparten tilfaller offentlig sektor i form av reduserte kostnader, økte skatteinntekter og forbedret kvalitet. Normalen er at 85-90 prosent av den økonomiske gevinsten av konkurranse tilfaller offentlig sektor.

 2. Fagartikkel, Proffentlig

  Konkurranse fremmer kvalitet og effektiv ressursbruk

  Det finnes ganske mye dokumentasjon på fordeler ved bruk av konkurransemekanismer.

 3. Fagartikkel, Proffentlig

  Folk flest bryr seg om kvalitet, ikke driftsform

  Kantar TNS' helsepolitiske barometer, april 2019, viser at folk flest bryr seg om kvalitet, ikke driftsform.

 4. Fagartikkel, Proffentlig

  Ulik oppmerksomhet om feil som skjer

  De aller fleste offentlige så vel som private aktører gjør en god jobb, følger lover og regler og har ordnede og gode lønns- og arbeidsvilkår. Og de som evt. ikke gjør det kommer i alle organisasjonsformer. Men oppmerksomheten om dårlige leveranser og feil som skjer er ulik, ikke minst når vi snakker om helse- og omsorgssektoren.

 5. Fagartikkel, Proffentlig

  Vi har lange tradisjoner for samarbeid mellom offentlig og privat sektor

  Private aktører har drevet helse- og omsorgsvirksomhet helt siden 1800-tallet, og det var først etter 2. verdenskrig at utviklingen gikk over i en ny fase med større statlig ansvar og mer offentlig styring og finansiering.

 6. Fagartikkel, Proffentlig

  Velferdsstatens bæreevne er utfordret

  Regjeringens perspektivmelding og NHOs Næringslivets perspektivmelding forteller om en utvikling der vi får et mindre økonomisk handlingsrom fremover. Befolkningen blir eldre, den økonomiske veksten vil avta og petroleumsinntektene har passert toppen.

 7. Fagartikkel, Proffentlig

  Private aktører har ordnede lønns- og arbeidsvilkår

  Hovedregelen er at det er ordnede forhold i både offentlig og privat sektor, og rimelig like vilkår på tvers av sektorene. Hvorvidt de ansatte lønnes best i privat eller offentlig sektor avhenger av hvilken ansatt og ansiennitetskategori man ser på, og hvilken kommune man sammenlikner med – det er nemlig også forskjeller i lønnsnivå mellom kommuner.

 8. Fagartikkel, Proffentlig

  Muligheten til overskudd er en betydelig forbedringsmotor

  Profitt er det samme som overskudd. Det er ikke bortkastet. Det er motivasjon til å drive produkt- og tjenesteutvikling, og til effektiv drift. Mulighetene til overskudd gir økonomisk besparelse for samfunnet som helhet, fordi ressursene flyttes dit de er mest produktive. Vi får mer ut av ressursene vi har.

 9. Fagartikkel, Proffentlig

  Konkurranse gir innovative løsninger og fremmer kvalitet

  Konkurranse er en mekanisme som stimulerer til fornyelse, kvalitetsutvikling og kostnadseffektivitet. Med konkurranse vil leverandørene stadig se etter nye måter å løse oppgavene på eller å lage nye produkter og tjenester som bedre samsvarer med det behovet kundene (brukerne) har. Da jobbes det stadig smartere.

 10. Fagartikkel, Proffentlig

  Det er kvalitet som er viktig, ikke driftsform

  Vi har behov for flere og bedre offentlig finansierte tjenester fremover, ikke minst innenfor helse- og velferdssektoren. Det er gode og individuelt tilpassede tjenester folk vil ha, og i økende grad forventer å få.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: