Nyhetsarkiv

Vis filtrering

10 resultater

Type artikkel
Velg område
10 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. De nye EU-reglene om rapportering om bærekraft

  EU vedtok i 2022 nye regler om bedrifters rapportering om bærekraftsforhold. Direktivet heter Corporate Sustainability Reporting Directive, forkortet CSRD. Direktivet endret EUs regnskapsdirektiv. De nye reglene vil bli innført i Norge fra og med regnskapsåret 2024 – med rapportering i 2025 – for de største foretakene og konsernene.

 2. EU foreslår nye emballasjeregler

  Næringslivet ser positivt på EUs forslag til fellesregler for å fremme bærekraftige emballasjeløsninger. EU-kommisjonen går målrettet til verks for å motvirke emballasjeavfall og forsøpling, fremme ombruk og gjenbruk av emballasje og gjøre all emballasje gjenvinnbar innen 2030.

 3. Miljømålene i EUs taksonomi

  For at en økonomisk aktivitet skal kunne klassifiseres som bærekraftig i EUs taksonomi, må den oppfylle ulike kriterier. Et av kriteriene er at aktiviteten må bidra vesentlig til minst ett av miljømålene, samtidig som den ikke er til skade for noen av de andre miljømålene.

 4. EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans

  Bærekraftig finans er et innsatsområde i EU som kan bli viktig for næringslivet i Europa fremover. Klassifiseringen av bærekraftige aktiviteter, taksonomien, vil bidra til å endre hvordan man definerer bærekraft og de ulike aktivitetene bedrifter utfører. Dette vil kreve en innsats hos bedriftene som er omfattet av det nye klassifiseringssystemet.