NHO

Innhold

Nøkkeltall for næringslivet i Viken

Året starter krevende for bedriftene i Viken. På denne siden finner du et utvalg av nøkkeltall om næringslivet i Viken. Koronakrisen har truffet hele næringslivet - noen bransjer og regioner hardere enn andre. Vi følger situasjonen tett og presenterer her ferske funn fra vår medlemsundersøkelse om hvordan koronakrisen påvirker bedriftene.

NHOs medlemsundersøkelse i januar, årets første – og koronakrisens femtende medlemsundersøkelse, viser at mange bedrifter fortsatt sliter tungt. I Viken øker likviditetsproblemene og konkursannsynligheten i flere regioner. De største bedriftene varsler nå flere oppsigelser.
 

-Bedriftene trenger forutsigbarhet. Det vil være behov for kompensasjon så lenge bedriftene er forhindret fra å drive som normalt, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

-Jeg frykter at konkursene og oppsigelsene kommer i 2021. Disse tallene kan tyde på dette. I vår hadde bedriftene fortsatt penger å tære på. Det er det helt sikkert færre som har nå. Det kommer til å bli krevende framover, sier Solli.

- Det ser ut til å være flertall på Stortinget for ytterligere forlengelse av kompensasjonsordning og av permitteringsperioden. Det er viktig for bedriftene.

- Permitteringsperioden må forlenges ut september i år. Nå har omtrent halvparten av dagens permitterte har vært permittert helt siden nedstengningen i mars og april i fjor, derfor vil oppsigelsene komme hvis ikke permitteringsordningen blir utvidet. De fleste har tre måneders oppsigelsestid så kommer oppsigelsene snart, om det nå ikke blir anledning til å permittere lengre, sier Solli.

- Med strenge smitteverntiltak blir flere bedrifter nødt til å permittere, og dette innebærer store kostnader. Det må samfunnet kollektivt ta ansvar for, vi kan ikke overlate kostnadene til den enkelte bedrift, sier Solli.

Siden er sist oppdatert med tall fra medlemsundersøkelsen gjennomført 04–06. januar med 3624 respondenter, hvorav 619 svar er fra bedrifter i Viken.  

Nina Solli

Regiondirektør NHO Viken Oslo, Nina Solli

Om næringslivet i Viken

Regionen bindes sammen av historiske industribedrifter, innovative kunnskaps- og teknologibedrifter og staute håndverksbedrifter. Næringslivet i Viken dekker hele spekteret fra maritim næring til skogsdrift og fra transport og logistikk på bakken til flyselskaper og flyteknologi.

Flere store selskaper har valgt å legge sitt hovedkontor til Viken. For eksempel Telenor, Coca Cola, Posten, Ringnes og IBM.

Hovedstadsregionen er et nasjonalt senter for kunnskapsintensive næringer. Nesten 50 prosent av landets forsknings- og utdanningsaktivitet finner sted her. Her finner vi også det høyeste utdanningsnivået i Norge. Utdanningsinstitusjonene er en drivkraft til nye næringsklynger. Vi har sterke næringsklynger flere steder i Viken og Oslo - blant annet på Kongsberg, i Halden, på Fornebu, på Øvre Romerike ved Gardermoen, på Kjeller og i Ås. 

Reiselivet er en av motorene for verdiskapning i hele Viken. Viken er Norges nest største hyttefylke etter Innlandet. Hallingdal er største reiselivsregion. Viken har også attraktive steder langs kysten som er mye besøkt fra Hurum til Hvaler.

Omsetningsutvikling

Pandemien har gitt akutt omsetningssvikt som følge av nedstengning og smittevernstiltak. Utfordringene treffer bransjene og regionene i fylket med ulik intensitet. Kongsberg og Numedal er ekstremt utsatt gjennom deres industribedrifter innenfor bil - og flyindustrien som sliter med etterspørselen på verdensbasis. Situasjonen er svært alvorlig for disse bedriftene, noe som har ringvirkninger for de andre bedriftene i Kongsberg og Numedalsområdet. Øvre Romerike preges også sterkt av den lave aktiviteten på Gardermoen. Konferansehotellene rundt flyplassen har også strenge smittevernstiltak som rammer omsetningen hardt. Bedriftene i Indre Østfold har vært gjennom lokale nedstengninger, som preger den daglige driften.

Den næringen som sliter helt klart mest, er overnattings- og serveringsvirksomhet hvor 42 % av bedrift i Viken har mistet mellom 75-100 prosent av omsetningen de siste fire ukene. I en forlengelse av reiselivsbedriftenes situasjon, er også kulturell virksomhet og underholdningsbedriftene høyt oppe på listen over de mest utsatte næringene. Når usikkerheten for fremtidens omsetning brer seg, kjøper også bedriftene mindre tjenester fra andre virksomheter. Spesielt rammet av dette er tjenestene til bemannings- og rekrutteringsbransjen, som utgjør den største delen av det vi kaller forretningsmessig tjenesteyting.

Konkursrisiko og likviditetsproblemer

Tapt omsetning over tid påvirker bedriftenes overlevelsesevne. Hver syvende NHO-medlemm i Viken melder at de har likviditetsproblemer. De vurderer konkurs som en reell risiko. Siden målingen i juni har andelen bedrifter i Viken som har en reell frykt for konkurs ligget stabil på rundt 10 prosent men øker desverrre i januarmålingen i takt med den økte smitten.

Mange små bedrifter innenfor overnattings- og serveringsvirksomheter, samt kultur- og underholdningsvirksomhet som kom seg gjennom den første nedstigingen, kan ha brukt opp sine reserver og trekkes lengere mot stupet desto lengere pandemien varer.

Som forventet har antall konkurser i regionen gått opp etter sommeren, men ikke like mange som man først kunne annta. Tiltakspakkene har holdt mange bedrifter flytende gjennom den vanskelige tiden. Det er derfor svært gledelig at kompansasjonsordningen er folenget ut April. Samtidig må vi også se antall konkurser i sammenheng med få nyetableringer våren 2020. Statistikk viser at de fleste foretakk som går konkurs, gjør det kort tid etter oppstart. 

Evnen til å betale regninger som forfaller om kort tid, også kalt likviditet, utgjør i stor grad bedriftenes evne til å overleve. Selv om store bedrifter også merker omsetningsfall, tar det mindre tid før det utvikler seg til et likviditetsproblem for små og mellomstore bedrifter. Halden og Ringerike er områder med mange små og mellomstore bedrifter som merker omsetningsfallet hardere, det samme gjelder for næringer med mange mindre aktører, som igjen påvirker deres evne til å betale regninger om kort tid.

Oppsigelser

Pandemien har ført til at mange bedrifter har måtte gjennomføre permitteringer og oppsigelser. Selv om andelen bedrifter som planlegger oppsigelser har gått ned siden sommeren, er fremdeles situasjonen svært alvorlig. Mange bedrifter må si opp ansatte for å overleve.

Når inntektene uteblir, opplever de mindre bedriftene likviditetsproblemer og konkurs blir mer sannsynlig. De større bedriftene tyr i større grad til nedbemanninger for å tilpasse seg den lavere etterspørselen. I Viken svarer over hver fjerde bedrift med over 50 årsverk at de planlegger oppsigelser som følge av coronaviruset. Situasjonen er svært kritisk for flere av regionene i Viken.

I mange regioner er andelen bedrifter som planlegger oppsigelser svært høy. Serlig ved Oslo Lufthavn Gardermoen på Romerike planlegger fremdeles mange oppsigelser, hele 34%. Den mest utsatte er bedriftene innenfor overnatting- og servering hvor nærmere halvparten planlegger oppsigelser. Dette er for første gang høyere nivåer enn ved april 2020.