Publikasjoner

109 resultater

Type dokument
Velg område
109 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nordisk posisjon på EUs langsiktige klimapolitikk

  Norden og nordisk næringsliv har fremskyndet den grønne og rettferdige omstillingen, samtidig som de har økt velferdsnivået og opprettholdt industriell konkurransekraft. NHO og våre nordiske søsterorganisasjoner er forpliktet til en ambisiøs klimapolitikk, og nordisk næringsliv ønsker å bidra positivt til debatten om EUs langsiktige klimapolitikk.

 2. Økonomisk overblikk 1/23

  Marsjfarten i global økonomi avtok gjennom 2022 i møte med energi-, inflasjons- og rentesjokk. I norsk økonomi er imidlertid aktiviteten fortsatt høy, til tross for høy prisvekst og økte renter. Men fremover ventes aktivitetsveksten å bremse opp.

 3. Brev til Europaparlamentets juridiske komité om selskapspliktig bærekraftig aktsomhetsvurdering

  Torsdag 2. mars sendte Ole Erik Almlid og NHOs nordiske søsterorganisasjoner et felles brev til Europaparlamentets juridiske komité (JURI) om viktigheten av å ikke inkludere regler for eierstyring og selskapsledelse i Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet.

 4. NHOs kompetansebarometer 2022

  2 av 3 NHO-bedrifter mangler folk med riktig kompetanse – 38 000 nye ansatte trengs.

 5. Økonomisk overblikk 4/22

  Marsjfarten i global økonomi har avtatt gjennom 2022. For våre handelspartnere ventes det neste halvåret å bli tøft. Vi venter at et økonomisk tilbakeslag vil manifestere seg i både USA og Europa til neste år. I norsk økonomi er farten fortsatt høy, men viser tegn til å avta.

 6. Likestilling og ikke-diskriminering; NHOs arbeid med Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

  NHO jobber aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på vår arbeidsplass. Vårt mål er å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og der ingen ansatte skal oppleve diskriminering på bakgrunn av hvem man er.

 7. Økonomisk overblikk 3/22

  Store stimulanser og etterspørselsvridning under pandemien, og energi- og varemarkeder i ytterligere ubalanse i kjølvannet av Russlands invasjon i Ukraina i vinter, har vist seg å være en giftig miks for vestlige økonomier.

 8. Norske tjenestebedrifters ekspansjon i EU - effekter for norsk økonomi

  Menon Economics har sett på effekter for norsk økonomi av at norske tjenestebedrifter utvider til og leverer tjenester i utlandet, herunder spesielt i EU/EØS-området.

 9. Dilemmasamling for næringslivet om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon

  Ansvarlige bedrifter kan spille en avgjørende rolle i å bidra til økonomisk utvikling og vekst og til å nå bærekraftsmålene. Det gjelder å håndtere de risikoene for mennesker og miljø som finnes i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningsforbindelser på en effektiv måte.