Publikasjoner

Vis filtrering

90 resultater

Type dokument
Velg område
90 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Økonomisk overblikk 1-2019

  NHOs medlemsbedrifter rapporterer om en god markedssituasjon. Bedriftene var imidlertid svakt mindre positive i første kvartal i år, sammenlignet med de to foregående kvartalene. Temadel: Åpenhet og handel, og konsekvenser av brexit.

 2. Norsk næringsliv foran mellomoppgjøret 2019

  Bakgrunnsnotat om internasjonal økonomi, konjunktursituasjonen i Norge, arbeidsmarkedet, produktivitet, valuta og bytteforhold, konkurranseevne og lønnsutvikling, AFP og gjennomføring av lønnsoppgjøret 2019.

 3. Norway’s new jobs in the wake of the digital revolution

  I forbindelse med NHOs årkonferanse 2018 " Verdien av arbeid" laget Steffan Fölster fra Director of the Reform Institute denne rapporten.

 4. ESAs svar om reise, kost og losji

  Saksdokumentet "Complaint against Norway concerning posting of workers" er signert Gabrielle Somers, Acting Director, Internal Market Affairs Directorate, EFTA Surveillance Authority (ESA).

 5. Økonomisk overblikk 4/2018

  Bedriftenes investeringer, både på fastlandet og i olje- og gassnæringen, er på oppover igjen, ifølge NHOs nye kvartalsrapport, som også ser på de urolige internasjonale omgivelsene.

 6. Økonomisk overblikk 3/2018

  Stemningen i NHOs medlemsbedrifter er den beste på ti år. Temadelen er denne gang viet utviklingen i arbeidsmarkedet. Temadel: Hvordan kan arbeidsformuen økes?

 7. NHOs Kompetansebarometer 2018 - resultater

  Seks av ti NHO-bedrifter mangler ansatte med rett kompetanse. Dette er høyeste andel udekket kompetansebehov i de fem årene NHOs kompetansebarometer er gjennomført. Særlig er det mangel på fagarbeidere.

 8. Kommune-NM 2018

  Her finner du Menons rapport for 2018 hvor samtlige 422 kommuner i Norge er rangert.

 9. På ville veier – om avgifter, insentiver og finansiering i veisektoren

  En ny rapport viser at dagens veifinansiering ikke er bærekraftig og at næringslivet bærer en stadig større andel av brukerfinansieringen av veiene.