Publikasjoner

109 resultater

Type dokument
Velg område
109 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høring - kildeskatt på renter og royalty mv

  NHO mener det ikke er behov for å innføre kildeskatt på renter og royalty, heller ikke på leie av fysiske eiendeler.

 2. Tjenestenæringene i Norge mot 2050

  Menon Economics har sett nærmere på den historiske utviklingen til tjenestenæringene i Norge, og analysert viktige trender og drivere som vil påvirke utviklingen i tjenestenæringene frem mot 2030 og 2050.

 3. Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

  Menon Economics har sett nærmere på hva data betyr for verdiskaping, arbeidsplasser og samfunnet. Rapporten synliggjør potensialet som ligger i å skape ytterligere verdi av data i årene fremover.

 4. Biobaserte verdiskaping - fremtidsperspektiver

  Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) har sett nærmere på potensialet for økt omsetning i de bioverdikjedene som bygger på det norske jordbrukets, havbrukets og skogbrukets ressurser og forutsetninger.

 5. Biobaserte verdikjeder

  SINTEF har kartlagt mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor biobaserte næringer i Norge frem mot 2050, både innenfor marine og landbruksbaserte verdikjeder.

 6. Fremtidsmuligheter i maritime næringer

  På oppdrag fra NHO og Norges Rederiforbund har SINTEF Ocean kartlagt mulighetene for verdiskaping og sysselsetting innenfor maritime næringer i Norge frem mot 2050.

 7. Fremtidens verdiskaping innen energi og industri

  SINTEF har som del av kunnskapsgrunnlaget for energi- og industrisektoren i veikartet bidratt med en analyse av fremtidig muligheter for verdiskaping innen energi og industri.

 8. Blikk utenfra på Norges energifremtid

  Chatham House-rapporten "Expert Perspectives on Norway’s Energy Future" ser nærmere på hvordan Norges fremtidige rolle som energinasjon vurderes utenfra. Rapporten viser at verden gjennomgår en energiomstilling, men hastigheten og dybden i denne omstillingen er usikker.

 9. Endringer i sammensetningen av kompetanse i arbeidslivet mot 2040

  Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har bidratt til kunnskapsgrunnlaget for fremtidige kompetansebehov i veikartet, og sett nærmere på historisk og fremskrevet utvikling i nærings- og kompetansesammensetningen i norsk arbeidsliv.