WorldSkills Norway

Kvinnelig snekker. Foto: Getty Images

WorldSkills Norway (WSN) er en ideell organisasjon som arbeider for å heve kvaliteten på og interessen for norsk yrkesutdanning.

WorldSkills Norway (WSN) er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. WSN er en viktig bidragsyter i arbeidet med å få flere til å velge yrkesfaglig utdannelse. WSN ble stiftet i 1990 og er en del av WorldSkills International som har over 80 medlemsland. WSN er eneste organisasjon som ivaretar alle yrkesfagene på den internasjonale arena.

Bak organisasjonen står Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund, opplæringskontorer, skoler og fylkeskommuner.

Å inspirere, motivere og utvikle unge mennesker er kjernen i WorldSkills Norway. WSN utvikler ferdigheter etter internasjonale standarder og bidrar til at norsk fagarbeid har internasjonal klasse. WSN har som mål å utvikle ferdigheter i den ypperste verdensklasse og oppfylle drømmer og visjoner til de som skal bygge og drifte fremtidens Norge.

WorldSkills Norway arrangerer yrkeskonkurranser som Skole-NM og Yrkes-NM og står bak Yrkeslandslaget som deltar på Yrkes-VM og Yrkes-EM. WSN deltar årlig med yrkeslandslaget på nasjonale og internasjonale konkurranser i yrkesfag. Det er cirka 80 land fra alle kontinenter som deltar i WorldSkills, som er det internasjonale navnet på yrkeskonkurransene. Unge fagarbeidere, lærlinger og andre fagutdannede kan delta på konkurransene.

WorldSkills Norway arrangerer Skole-NM hvert år. Her møtes elever fra ulike utdanningsprogram for å kåre Norges beste yrkesfagelev. Det første Skole-NM ble arrangert i 2017.

WorldSkills Norway arrangerer Yrkes-NM hvert 2. år. Her møtes Norges beste lærlinger og unge fagarbeidere i skarp konkurranse for å kåre Norges beste fagarbeider. Det første Yrkes-NM ble arrangert i 2002.

WorldSkills Norway organiserer det norske Yrkeslandslaget og bidrar til målrettede og optimaliserte forberedelser til internasjonale mesterskap. Yrkeslandslaget er unikt og er sammensatt av utøvere fra mange ulike yrkesretninger. Utøvere på Yrkeslandslaget er viktige forbilder og ambassadører for norsk yrkesutdanning. Norge har deltatt i Yrkes-EM og Yrkes-VM siden 1991.

WorldSkills Norway har som ambisjon å være et ressurssenter for yrkesfagene. Vi samler og tilgjengeliggjør ressurser for å gi økt kunnskap om yrkesfagene til hjelp for elever, foreldre, lærere, rådgivere, bedrifter og opplæringskontor. Vi samler og deler kunnskap og standarder for å heve kvaliteten i yrkesfagene.

Les mer om World Skills
Les mer om NHOs kompetansebarometer
Les mer om utstyrsløft for yrkesfag
Les mer om partssamarbeid om yrkesfag
Les mer om fagsskole
Les mer om nasjonalt senter for yrkesfag