Artikler bedriftseksempler

Vis filtrering

126 resultater

Type artikkel
Velg område
126 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. NHO og LO sammen om industri og klimaomstilling

    Energi- og industriplattformen viser de store mulighetene Norge har for å realisere våre industrielle ambisjoner, samtidig som vi når klimamålene for 2030 og bevarer og skaper arbeidsplasser som sikrer velferden i landet vårt. Rapporten sier også hva organisasjonene mener næringslivet trenger for å utløse dette potensialet hos bedriftene.

  2. Nye kriterier i EUs taksonomi

    21. april la EU-kommisjonen frem de tekniske screening kriteriene for taksonomien - klassifiseringsverktøyet som skal definere hva en bærekraftig økonomisk aktivitet er. Dermed har arbeidet med å utvikle EUs regelverk for bærekraftig finans satt fart, og det er mulig å se konturene av påvirkningen taksonomien kan ha på ulike sektorer i norsk næringsliv.

  3. Miljømålene i EUs taksonomi

    For at en økonomisk aktivitet skal kunne klassifiseres som bærekraftig i EUs taksonomi, må den oppfylle ulike kriterier. Et av kriteriene er at aktiviteten må bidra vesentlig til minst ett av miljømålene, samtidig som den ikke er til skade for noen av de andre miljømålene.